فرم نظرسنجی وبینار آموزش مقدماتspss

تاریخ برگزاری: 4و5 آبان 1402

فرم نظرسنجی

فرم نظر سنجی کیفیت تدریس اساتید موسسه هاوبیر

1)اهداف وبینار/کارگاه در ابتدای آن مشخص شدضروری
2)اهداف کارگاه/وبینار با نیاز های من مرتبط و مناسب بودضروری
3)محتوای کارگاه حاوی مطالب علمی کاربردی و مفید بودضروری
4)مدرس کارگاه از دانش و مهارت ارایه کافی برخوردار بودضروری
5)نحوه تعامل و پاسخ دهی به سوالات توسط مدرس مناسب بودضروری
6)فرصت کافی برای مشارکت و تبادل نظر برای من وجود داشتضروری
7)مدرس دارای بیان شفاف و قدرت تفهیم بالایی بودضروری
8)در مجموع کارگاه/وبینار جذاب و مفیدی بودضروری
لطفاً یک عدد از 1 تا 20 وارد کنید.
لطفا یک عدد بین 1 تا 20 انتخاب کنید

فهرست مطالب