ترجمه انگلیسی به فارسی

بسیاری از مقالات معتبر باید به زبان‌های زنده دنیا مخصوصا انگلیسی نوشته ‌شوند. از این رو ترجمه مقاله به انگلیسی مورد نیاز محققان است.بسیاری از دانشجویان برای انجام پروژه خود نیازمند ترجمه مقالات معتبر به فارسی یا انگلیسی هستند. همچنین اگر دانشجو یا پژوهشگر مقاله‌ تخصصی نگارش کرده باشد، احتمالا علاقمند است که آن را به زبان‌های دیگر ترجمه کند و در سطح جهانی منتشر کند.  ترجمه مقاله با ترجمه متون عمومی بسیار متفاوت است. هر شخصی که آشنایی با زبان انگلیسی دارد، در ترجمه متون عمومی موفق خواهد بود. ولی ترجمه متون تخصصی بسیار متفاوت است که نیازمند مهارت علمی بسیار بالایی است. اصطلاحات علمی در هر زبان، معنایی دقیق دارند که در متون عمومی دیده نمی‌شود. حتی برای کلمات مشترک نیز معانی واژه‌ها در زبان علم با کاربردهای روزمره متفاوت است.از این رو، کسی که بخواهد ترجمه کتاب یا مقالات تخصصی را بر عهده بگیرد، لازم است از پیشینه دانشگاهی در آن رشته تخصصی برخوردار باشد. این مسئله در مورد مقالاتی که قرار است در مجلات تخصصی علمی بین‌المللی از قبیل ژورنال‌های ISI چاپ شود، اهمیت بسیار بیشتر می‌شود.