ترجمه فارسی به انگلیسی

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر برای پژوهشگران و دانشجویان یک اصل اساسی تلقی می‌شود. در ایران، بسیاری از دانشجویان به ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی در طول دوره تحصیلی برای چاپ مقاله در رشته تحصیلی‌شان تلاش و برنامه‌ریزی بسیاری می‌کنند. علاوه بر مشکلات عدیده ایی که در مسیر به سرانجام رساندن یک مقاله علمی برای دانشجویان ایجاد می‌ شود، یکی از مشکلات اصلی پس از نگارش مقاله ترجمه فارسی به انگلیسی است معمولا پژوهشگران برای اطمینان از کیفیت و دقت ترجمه صحیح متن مقاله با توجه به استانداردهای ژورنال‌ها مطمئن شوند، مسئولیت ترجمه مقاله تخصصی خود  را به یک موسسه معتبر واگذار می‌کنند. برخی نیز تلاش می‌کنند تا مقاله‌شان را به انگلیسی بنویسند اما از خروجی داوری مقالات علمی می‌توان فهمید این است که ترجمه تخصصی مقاله فارسی به انگلیسی به خصوص ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی iSi اصلا کار آسانی نیست.