فرم نظر سنجی کیفیت تدریس اساتید موسسه هاوبیر

خواهشمند است پرسش نامه زیر در مورد (وبینار برگزار شده در موسسه هاوبیر) را تکمیل نمایید

عنوان کارگاه : مصاحبه جذب و گزینش هیات علمی (بخش علمی) تاریخ بزگزاری 30 مهرماه 1402

فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی کیفیت تدریس اساتید موسسه هاوبیر

1)اهداف ویبنار /کارگاه در ابتدای ان مشخص شد.ضروری
2)اهداف کارگاه/وبینار با نیازهای من مرتبط و متناسب بود.ضروری
3)محتوای کارگاه حاوی مطالب علمی کاربردی و مفید بود.ضروری
4)مدرس کارگاه از دانش و مهارت ارایه کافی برخوردار بود.ضروری
5)نحوه تعامل و پاسخ دهی به سوالات توسط مدرس مناسب بود.ضروری
6)فرصت کافی برای مشارکت و تبادل نظر برای من وجود داشت.ضروری
7)مدرس دارای بیان شفاف و قدرت تفهیم مطالب بالایی بود.ضروری
8)در مجموع کارگاه/وبینار آموزنده جذاب و مفیدی بود.ضروری
لطفاً یک عدد از 1 تا 20 وارد کنید.
نام و نام خانوادگی

فهرست مطالب